سپاس از همراهان سفر افتتاحیه دفتر گیلان انجمن زنان کارآفرین
19 آذر 1402


فراخوان ارائه توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان در حوزه کاربرد هوش مصنوعی در حوزه مدیریت سلامت، دارو و بیمه
19 دی 1402