معرفی


در تلاش برای ترویج کارآفرینی در میان زنان، گروهی از کارآفرینان زن همفکر، به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در سال ۱۳۸۵ گرد هم آمدند تا انجمن ملی زنان کارآفرین (NAWE) را تأسیس کنند. هدف ساده بود، فراهم کردن مکانی که زنان بتوانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و دانش خود را به نسل بعدی کارآفرینان زن منتقل کنند. افزایش آگاهی در مورد نقش کارآفرینی زنان و سهم آن در توسعه اقتصادی به عنوان یک نیروی محرکه، ایجاد NAWE بود. یکی دیگر از عوامل اصلی تشویق زنان فارغ التحصیل جدید دانشگاه بود تا پس از فارغ التحصیلی، داشتن کسب و کار خود را در نظر بگیرند .


مشاهده ویدیو معرفیاهداف


اهداف انجمن عبارتند از :

 • کمک به ترویج کارآفرینی
 • کمک به بهبود و اصلاح سیاست ها در حمایت از کارآفرینی زنان
 • ترویج یک بستر مناسب برای پرورش نوآوری
 • ارائه پشتیبانی برای رسمی کردن خدمات آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ای
 • ایجاد یک ارتباط پایدار و مناسب بین کارآفرینان، دولت، بانک‌ها و سایر ذینفعان
 • ایجاد راه حل های شبکه ای در بین زنان کارآفرین در داخل و خارج از کشور.

مأموریت ها


 • انجمن در رسیدگی به خواسته های شغلی اعضا در اداره مشاغل فردی آنها و همچنین بررسی حقوق قانونی و قانونی مربوط به بخش های مختلف برای مشاغل تحت مدیریت زنان کمک می کند.
 • تحقیق و تحلیل داده ها را با توجه به فرصت ها، مشکلات، الزامات و اولویت های مختلف پیش روی کارآفرینی زنان در ایران جمع آوری می کند.
 • انجمن نقشه راه را بر اساس اهداف بلند مدت و افزایش مسئولیت ها و فعالیت های سازمانی تهیه و تدوین کرده است.
 • انجمن با ابتکاراتی برای افزایش کارایی برنامه های توسعه اجتماعی و ظرفیت سازی از طریق بسیاری از موافقت نامه های سرمایه گذاری مشترک و انواع دیگر توافق نامه ها با دولت ها، سایر سازمان های غیردولتی و سهامداران مختلف کمک می کند.
 • انجمن به عنوان رابط با سازمان های مرتبط مختلف درگیر در جنبه های مختلف کارآفرینی زنان و چارچوب قانونی حاکم عمل می کند.
 • انجمن برای ترویج و توسعه کارآفرینی زنان، با وزارتخانه‌ها، مؤسسات، یا سایر نهادهای تأسیس‌شده دولتی مشارکت و همکاری می‌کند.
 • انجمن جلسات آموزشی را همراه با مربیان خبره به صورت مستقل یا با همکاری وزارتخانه های مختلف ارائه می دهد.
 • انجمن در ارتقاء شعب استانی انجمن با وزارتخانه ها، سازمان ها و اشخاص حقوقی مختلف دولتی همکاری می کند.
 • انجمن از طریق عضویت در سایر سازمان های غیردولتی و سایر سازمان های مرتبط با کارآفرینی تلاش می کند تا به بهبود چارچوب نظارتی حاکم کمک کند.
 • انجمن همچنین با دولت همکاری می کند و خدمات مشاوره ای در مورد لوایح قانونی یا برنامه های دولت با تأثیر بر کارآفرینی به ویژه کارآفرینی زنان ارائه می دهد.


چشم انداز


پیشگام در معرفی نوآوری و کارآفرینی به زنان ایرانی در دستیابی به توسعه متوازن و پایدار

هیئت موسس