زنان و کارآفرینی اجتماعی
4 آذر 1402

انجمن زنان کارآفرین در آخرین برنامه به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برگزار می نماید :

لایو با موضوع زنان و کارآفرینی اجتماعی
با حضور خانم دکتر فاطمه غفوریان و آسیه علی نژاد عضو انجمن زنان کارآفرین

زمان شنبه ۴ آذر
ساعت ۱۸
همراه ما باشید.

#زنان#کارآفرینی_اجتماعی
#هفته_جهانی_کارآفرینی#موفق #موفقیت#کارآفرینی#کارآفرین
https://www.instagram.com/p/C0Bkp9TNytI/?igshid=ZDBjMWI0ZjMxOQ==
https://www.instagram.com/p/C0DlNGNIi8L/?igshid=ZDBjMWI0ZjMxOQ==

زنان و نقش آنها درکارآفرینی استارت آپ ها
3 آذر 1402