بازدید اعضای انجمن زنان کارآفرین از خانه خورشید به مدیریت خانم لیلا ارشد
5 شهریور 1398حضور فعال انجمن زنان کارآفرین در نشست یکپارچه سازی فرهنگی-اجتماعی متخصصان ایرانی 


شیرین پارسی به عنوان سخنران در پنل و زهرا نقوی به عنوان نماینده روابط عمومی و سمیرا کوشکستانی، رئیس کمیته پژوهش، در نشست یکپارچه سازی فرهنگی-اجتماعی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور شرکت کردند.


به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این نشست که ۵ شهریور ۹۸ در راستای انتقال دانش و تجربه نخبگان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از کشور و برقراری ارتباط هدفمند بین متخصصان و دانشگاهیان، استادان، کارشناسان، مدیران و تصمیم گیرندگان کلیدی کشور توسط موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان برگزار شد، ، سه سخنران اصلی از شرکت گوگل و دو شرکت دانش بنیان فعال در ایران حضور داشته و دو ميزگرد در زمینه چالش هاي زندگي شخصي و حرفه ای در ايران و خارج برگزار شد.


شیرین پارسی، یکی از اعضای انجمن، از دلایل بازگشت خود از کشور فرانسه و فعالیت های اقتصادی، چگونگی شروع فعالیت ها، چالش ها و فرصت های بدست آمده از تلاش های خود و خانواده اش گفت. همچنین صحبت هایی در زمینه دغدغه های خود نسبت به مسائل اجتماعی و نقش زنان در تشکل ها و نهادهای مدنی ارائه کرد.


همچنین در این نشست با استفاده از تجارب چهاردهمین همایش انجمن زنان کارآفرین با موضوع “زنان کارآفرین؛ زندگی و کار” اهمیت هارمونی بین نقش ها توسط اعضا انجمن مطرح شده و از نگاه هر یک به بحث گذاشته شد. در ادامه نیز زهرا نقوی با توجه به مثلث نقش ها در زندگی که شامل خود فرد، خانواده و کار است، زنان شرکت کننده در پنل را به چالش کشیده و سمیرا کوشکستانی به تشریح تفاوت هارمونی و تعادل پرداخت.


در پایان برنامه از شرکت کنندگان برای عضویت در انجمن دعوت به عمل آمد.


شروع نوشتن اینجا...

بازدید اعضای انجمن زنان کارآفرین از خانه خورشید به مدیریت خانم لیلا ارشد
27شهریور 1398