سی و‌دومین فصلنامه انجمن زنان کارآفرین
13 مرداد 1399


سی و‌دومین فصلنامه انجمن زنان کارآفرین منتشر شد. ویژه بهار ۹۹

سی و‌دومین فصلنامه انجمن زنان کارآفرین منتشر شد.
ویژه بهار ۹۹

https://t.me/womanngo/2046انجمن زنان مدیرکارآفرین و انجمن ملی زنان کارآفرین به پویش ملی استفاده از ماسک پیوستند.
13 مرداد 1399