روز ملی کارآفرینی مبارک

3 اردیبهشت1400

شروع نوشتن اینجا...وم اردیبهشت‌ماه در تقویم ایران مزین به نام حکیم شیخ بهایی منجم، ریاضیدان، شاعر، مورخ و دانشمند قرن‌ دهم و یازدهم هجری است. ویژگی ممتاز شیخ بهائی در کاربردی کردن علم و دانش در عمل است. وی توانست دانش را به فناوری تبدیل کند و خدمات بزرگی را به جامعه بشری تقدیم کند. ابتکارات مهم و کاربردی مانند معماری منارجنبان و مسجد شاه، طراحی و ساخت گلخن شیخ که سیستم گرمایش آن هنوز هم به‌عنوان یک معما مطرح است، می‌توان اشاره کرد. در حدود ۹۵ کتاب و رساله از شیخ بهائی در موضوعاتی چون ریاضی، مهندسی، هنر، فیزیک و نجوم بر جای مانده است. به پاس خدمات او به علم ستاره شناسی، یونسکو در سال ۲۰۰۹ نام شیخ را در لیست مفاخر ایران ثبت کرده است. این روز به نام کسانی است که در مواجهه با سختی‌ها و کمبودها نه تنها دلسرد نمی‌شوند که با تلاش مضاعف به ارزش‌آفرینی می پردازند..
دیدار مجازی نوروزی ۱۴۰۰
2 اردیبهشت1400