امضای تفاهم‌نامه میان حامیان نواندیش افرا و انجمن زنان

انجمن ملی زنان کارآفرین و موسسه حامیان نواندیش افرا در زمینه «ارائه سرویس ارزیابی دیجیتال»، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، پیرو مذاکرات و جلساتی که موسسه حامیان نواندیش افرا جهت دعوت انجمن زنان کارآفرین به استفاده از سرویس ارزیابی دیجیتال این موسسه داشت، تفاهم‌نامه «ارائه سرویس ارزیابی دیجیتال» میان انجمن و موسسه افرا به امضا رسید و اکنون نیز مراحل اولیه انجام آن در دست اقدام قرار دارد.
موضوع این تفاهم‌نامه، ارزیابی دیجیتال و مطالعه موسسه بر مبنای استاندارد افراست و مقرر شده‌است که موسسه افرا گزارش موفقیت یا عدم موفقیت انجمن را در ارزیابی طی مدت توافق‌شده، ارائه دهد. این ارزیابی دیجیتال مبتنی بر خوداظهاری است و فرایند ارزیابی کارشناسان افرا بر این مبنا اجرا می‌شود.
انجمن ملی زنان کارآفرین با اعتقاد به اینکه هر نگاه بیرونی و هر اندیشه جدیدی می‌تواند زمینه‌ای برای بهبودی، رشد و ارتقای این انجمن باشد از این فرصت ارزشمند برای پایش و دیدن هرچه بهتر و دقیق‌تر عملکرد خود، بهره گرفته و اقدام به عقد این تفاهم‌نامه کرد.


عضو منتخب انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن بانوان فعال صنعت گردشگری و صنایع دستی کشور