برگزاری نخستین جلسه حضوری هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین در دفتر جدید

25 مرداد 1401


نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین در دفتر جدید انجمن، روز سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، محل دفتر انجمن تغییر یافته و به آدرس خیابان ولیعصر-.ابتدای مطهری- نبش سربداران- پلاک ۴۷۴/۱- طبقه سوم منتقل شده است.
این نخستین جلسه حضوری اعضای هیئت مدیره در این دفتر بوده و شرکت کنندگان در این نشست در زمینه مسائل گوناگون انجمن بحث و تبادل نظر کردند.


انتخاب رئیس جدید کمیته آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین