انتخاب رئیس جدید کمیته آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین


در نشست اعضای کمیته آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین، رئیس جدید این کمیته انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این جلسه، خانم رویا کوهستانی به عنوان رئیس جدید کمیته آموزش و مشاوره انجمن انتخاب و از زحمات خانم طاهره بابک، رئیس سابق این کمیته قدردانی شد.
روابط عمومی انجمن ضمن تبریک به خانم کوهستانی، برای خانم بابک آرزوی موفقیت دارد.
از ایده تا کارآفرینی
24 مرداد