آموزش روسای کارگروه ها و کمیته های انجمن توسط رئیس کمیته پژوهش

28 فروردیننشست روسای کارگروه ها و کمیته های انجمن زنان کارآفرین روز یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در محل شرکت شیمی پخش پیکان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این نشست که روسای کارگروه ها و کمیته های انجمن به صورت حضوری و مجازی شرکت کردند، دکتر ممی خانی، رئیس کمیته پژوهش، در زمینه نحوه برنامه ریزی و تعریف فرآیندها در انجمن آموزش هایی را ارائه نمود.
وی به روز رسانی بانک اطلاعاتی و مستندسازی رویدادها را دو اصل مهم در انجمن دانست و گفت: ترویج کارآفرینی برای دختران جوان و توان افزایی زنان از طریق تقویت نمایندگی ها و شبکه‌سازی، دو هدف اصلی انجمن زنان کارآفرین است.
وی در ادامه به آموزش نحوه برگزاری برنامه ها و رویدادها توسط کمیته‌ها و کارگروه‌ها پرداخت و گفت: مسئولیت پذیری و تقسیم وظایف از راهکار های فعال کردن اعضای کمیته ها و کارگروه های انجمن است.
وی افزود: باید روسای کارگروه ها، اعضا را مسئول برگزاری برنامه ها نموده و بر روی آن نظارت داشته باشند.
در پایان مقرر شد کارگروههای انجمن چند عنوان آموزشی برای ترویج کارآفرینی دختران جوان به کمیته آموزش انجمن ارائه نمایند.
دورهمی اعضای انجمن زنان کارآفرین در ماه مبارک رمضان
27 فروردین ماه