تولید کشاورزی،ظرفیت ها و امکانات ،مشکلات و موانع

7 اسفند 1400


توليد كشاورزي و امنيت غذايي در سرزمين ايران با ويژگي هاي منحصر به فرد اقليمي،سخت به يكديگر وابسته اند. يعني اگر بتوان به درستي از ظرفيت ها و امكاناتي كه در كشور براي توليد كشاورزي،فراوري و صنايع وابسته وجود دارد،بهره گيري كرد،مي توان اميد داشت كه توان برقراري امنيت غذايي را نيز داريم.
كوتاهي در سياست گزاري هاي پشتيبان توليد كشاورزي ،نداشتن برنامه هاي راهبردي بلند مدت در اين حوزه مي تواند ما را با مشكلات سنگيني در تامين امنيت غذايي روبرو سازد.
در اين برنامه مي خواهيم از ظرفيت و امكانات حوزه كشاورزي صحبت كنيم،با وجود مشكلات و موانعي كه پيش روي ما نيز هستند .


پنجم اسفند روز گرامیداشت زن و زمین
5 اسفند