کاشت نهال به یاد خانم آزاده داننده

2 اسفندو ما هر روز در انجمن زنان كارآفرين ياد می گيريم كه پيوندهايمان را با يكديگر محكم تَر كنيم:
به هنگام موفقيت ها
به هنگام شادباش ها
و به هنگام سوگ
و اين چنين بود كه به ياد دوستمان آزاده داننده دست به يكديگر داديم و نهال هايي را براي مهر و دوستي كاشتيم. براي مانايي یاد و خاطره ياد آزاده داننده
براي پاسداشت او
براي پاسداشت پيوندهايمان
براي پاسداشت سبزي سرزمينمان
تا باد چنين بادا…
با سپاس از همه عزيزان
یاد بود خانم مهندس آزاده داننده / عضو انجمن زنان کارآفرین
2 اسفندماه 1400