گزارش دومين وبينار از سلسله نشست هاي ” زن در آيينه آب” با مدیریت کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین

3 بهمن 1400برگزاری دومين وبينار از سلسله نشست هاي ” زن در آيينه آب” با مدیریت کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین

دومين وبينار از سلسله نشست هاي ” زن در آيينه آب” با عنوان زنان و تغيير اقليم، دوم بهمن ۱۴۰۰ با مدیریت کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن و همکاری با دفتر امور زنان روستایی و عشایری و وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق بازرگانی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین،
خانم مهندس باطبی، نخستین سخنران این نشست، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد طرح های دفتر امور زنان در وزارت جهاد کشاورزی که با توجه به خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی برای زنان روستایی تدوین و اجرایی شده است، گفت:
برنامه هایی با هدف توسعه توان افزایی زنان و اشتغال آنان با محوریت آموزش و مشاوره و الگو سازی به ویژه در استان هایی که بیشتر با این معضل روبرو هستند تدوین شده است که از آن جمله می توان به مدیریت پسماندها با تولیدات کمپوست های خانگی ، ایجاد باغچه های سلامت و داروهای گیاهی و گرفتن مجوزهای استاندارد محصولات خانگی اشاره کرد.
در ادامه، خانم دکتر مویدی با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم و تاثیرش بر جوامع روستایی و ضعیف ترین حلقه آن یعنی زنان، سوالات کلیدی در مورد توانایی سازگاری با کم آبی و استفاده از فرصت های سودمند در این شرایط مطرح کرد.
وی افزود: با توجه به داده ها و شرایط زیست زنان و نابرابری های اجتماعی و جنسیتی ، آنها با بیشترین آسیب و از کمترین فرصت ها برخوردارند .
دکتر مویدی تصریح کرد: دسترسی این قشر به اطلاعات ، اعتبارات و منابع تولید ،زمان دسترسی و منابع انسانی بسیار کم است و بنابراین لازم است استراتژی ها و برنامه های توسعه، با در نظر گرفتن خطرات و فرصت های اقلیمی بازنگری شوند .
وی با تاکید بر اهمیت اولویت توجه به استفاده بهینه از ابزارها برای افزایش تاب آوری سازگاری و توسعه پایدار با توجه به شرایط زیستی و اجتماعی زنان، گفت: باید نقش زنان به عنوان پیشگامان تغییر در تمام برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه و در سیاست گذاری ها منظور شود .
انجمن زنان کارآفرین امیدوار است تقویت شبکه های اجتماعی در این حوزه به پررنگ تر شدن حضور زنان کمک کند. و باذهمکاری های مستمر نهادهای دولتی و‌غیردولتی مرتبط شاهد حضور زنان در تصمیم گیری ها و سیاست گزاری ها باشیم.


روز زن و روز مادر مبارک
3 بهمن 1400