روز زن و روز مادر مبارک

3 بهمن 1400زادروز حضرت فاطمه(س)، روز زن و روز مادر فرخنده باد.

زنان در رشد هر جامعه‌ای نقش بسزایی دارند. در دنیای نوین، زنان یکی از شاخصهای تعیین کننده رشد فرهنگی و اقتصادی و در عین حال، تعیین کننده تربیت نسل آینده هستند. زنان هرچه را که خود آموخته باشند، به فرزندان خود منتقل می‌کنند؛ لذا، مادران مستقل، پرتلاش، موفق و شاد، مسلما فرزندانی بهتر تربیت می‌کنند. آنها عزت و اعتماد به نفس را در جان فرزندانشان نهادینه می‌کنند که مهمترین بخش از تربیت است و هر انسانی تا پایان عمرش به آن نیازمند است.

هر جامعه‌ای که به زنان بیشتر بها بدهد و نیاز برحق آنان را برآورده سازد، افراد آن نیز زندگی سالم تری دارند، چون مادران ریشه‌اند و زمانی‌که ریشه خوب آبیاری شود، درخت جامعه جان می‌گیرد.


از بحران سلامت روان تا کارآفرینی
2 بهمن 1400