توليد كشاورزي مي تواند به عنوان يكي از اولويت هاي خودكفايي كشور

21 دی

ايران سرزميني با تنوع فراوان زيستي،ظرفيت هاي بسیاري در زمينه توليد انواع محصولات كشاورزي دارا است. توليد كشاورزي مي تواند به عنوان يكي از اولويت هاي خودكفايي كشور مورد توجه سياست گزاران قرار گيرد. اما در سال هاي اخير تغيير كاربري اراضي كشاورزي،عدم تامين نهاده ها، نبود امنيت توليد و فروش محصولات، واردات بي رويه و در يك كلام سياست هاي ضد توليد كشاورزي، هر روز بيش از پيش تن نحيف كشاورز و كشاورزي ما را مورد هجمه قرار داده است.

ايجاد بستر براي مشاركت عادلانه ي همه ي اقشار به ويژه زنان به دليل نقش مهم آنان در واحد هاي توليد كشاورزي بايد سرلوحه برنامه هاي آموزشي،ترويجي سازمان هاي ذيربط قرار گيرد. زنان با تكیه بر دانش بومي و توجه به سلامت خانواده مي توانند نقش موثر خود را در توليد محصولات سالم نيز بر عهده داشته باشند.

✍🏻 شیرین پارسی
برگزاری نخستین جلسه کارگروه مشترک زن وتوسعه پایدار پس از انعقاد تفاهم نامه با انجمن
20 دی