برگزاری نخستین جلسه کارگروه مشترک زن وتوسعه پایدار پس از انعقاد تفاهم نامه با انجمن

20 دی

شروع نوشتن اینجا...برگزاری نخستین جلسه کارگروه مشترک زن وتوسعه پایدار پس از انعقاد تفاهم نامه با انجمن
نخستین جلسه کارگروه مشترک زن وتوسعه پایدار چهاردهم دی ماه ۱۴۰۰ با حضور خانم مختارشاهی و آقای راوند به نمایندگی از کمسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ، خانم ها پارسی و رهایی به نمایندگی از انجمن زنان کارآفرین و خانم مداحی به نمایندگی از دفتر امور زنان روستایی وعشایر جهاد کشاورزی در محل دفتر انجمن زنان کارآفرین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این نشست که در راستای تفاهم نامه مشترک میان کمیسیون توسعه پایدار محیط زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انجمن ملی زنان کارآفرین برگزار شد،پس از معرفی اعضاء، اهداف کارگروه مطابق متن تفاهم نامه مورد بررسی مجدد قرار گرفت و هریک از افراد به موضوعات مورد نظر خود از جمله تهیه بسته سرمایه گذاری کسب وکارهای زنان روستایی با رویکرد حفاظت از منابع طبیعی ،آموزش ویژه زنان روستایی ، دوره های ویژه تربیت تسهیلگر روستایی ، دوره‌های تخصصی ویژه کسب وکارهای روستایی ، تولید محتوا با موضوع زن وتوسعه پایدار و تهیه طرح پیشنهادی برای پروژه‌های پژوهشی به عنوان اولین پروژه همکاری مشترک اشاره کردند .
تشکیل دبیرخانه کارگروه مشترک در دفتر انجمن، برگزاری جلسات کارگروه تا پایان سال هر دوهفته یکبار و در روزهای سه شنبه در دفتر انجمن، دعوت از صاحب نظران و متخصصین در هر جلسه متناسب با نیاز و موضوع جلسه، تهیه کتابچه آماری ” زنان روستایی ” به عنوان اولین پروژه مشترک و هماهنگی لازم جهت استفاده از امکانات جهاد کشاورزی برای برگزاری سلسله نشست های زن در آیینه آب و اطلاع رسانی به دفتر امور زنان روستایی وعشایر جهاد کشاورزی در این جلسه مصوب شد.
پتروشیمی:وضعیت فعلی و دورنما
11 دی