پتروشیمی:وضعیت فعلی و دورنما

11 دیایران با داشتن ذخایر گاز طبیعی و نفت خام ظرفیت مناسبی جهت توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزشی نفت و گاز دارد. صنعت پتروشیمی در ایران جایگاه ششم را در میان ۷۱ بخش اقتصادی مختلف دارد، در نتیجه بررسی نقش و جایگاه محصولات پتروشیمی در اقتصاد و تاثیر آن بر سایر بخش‌های صنعت، امری ضروری به حساب می‌آید.
سرمایه گذاری بالا در این حوزه باعث شده است که بخش خصوصی نقش کم رنگتری را نسبت به بخش دولتی در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد.
در لایو دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ به میزبانی زهرا نقوی از روابط عمومی انجمن با حضور مهوش طیرانی مدیرعامل شرکت نویان بسپار و مهناز سیروس مشاور شرکت پتروفرهنگ به نقش و اهمیت این صنعت پرداخته خواهد شد.
با ما همراه شوید.


معرفی یک کتاب برای تمام افراد مونث در تمام دنیا!؟نام کتاب: شجاع باش دختر، نه کامل !
10دی