اعضای هیات مدیره انجمن مدیر زنان کارآفرین

4 دی
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ،در اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ سرکار خانم مریم خاوازی به سمت رئیس هیات مدیره،سرکارخانم شیرین پارسی به سمت نائب رئیس هیات مدیره ،سرکار خانم زهرا حسین پور به سمت خزانه دار و همچنین سرکار خانم نازیلا قانع فرد نیز به سمت دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.
اعضا علی البدل هیات مدیره سرکار خانم سپهری،سرکار خانم خاچیکیان و بازرس اصلی سرکار خانم سوگل افشاری ، بازرس علی البدل خانم لاله شعبانی هیات مدیره این دوره انجمن صنفی زنان کارآفرین خواهند بود.
در طولانی ترین شب سال ،شادیهایمان را تقسیم کردیم
1 دی