در طولانی ترین شب سال ،شادیهایمان را تقسیم کردیم

1 دی

.در راستای مسئولیت اجتماعی با پیشنهاد کارگروه اجتماعی و فرهنگی انجمن زنان کارآفرین بمناسبت یلدا با همکاری اعضا محترم انجمن مبالغی جمع آوری گردید و به حساب موسسه طلوع بی نشان ها و انجمن حامیان کودکان کار و خیابان واریز گردید
فراخوان اولین نمایشگاه صنایع دستی در شهر کرکوک عراق با همکاری مشترک انجمن زنان کارآفرین کرمانشاه و انجمن زنان کارآفرین
1 دی