راه اندازی واحد تحقیق و توسعه، استراتژی رونق یا رکود؟

21 آذرراه اندازی واحد تحقیق و توسعه، استراتژی رونق یا رکود؟
فعالیت تحقیق و توسعه(R&D) مطابق تعریف OECD به کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که بطور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش برای ابداع کاربردهای تازه به‌ کار گرفته شود. بطور معمول تیم های مدیریتی که در راس بنگاه های اقتصادی قرار دارند به دنبال بازدهی سریع سود یا بهبود سریع در عملکردها، با هدف تسریع در بازگشت سرمایه‌ هستند، اما این موارد، در هیچکدام از مدل های تحقیق و توسعه قرار نمی گیرد.
دو دیدگاه برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه وجود دارد، دیدگاه اول خلاقیت و نوآوری را مربوط به دوران رکود می داند تا فرد/بنگاه بتواند راه ماندن در بازار یا پیشرفت و توسعه را پیدا کند مانند کاهش هزینه ها. دیدگاه دوم، تحقیق وتوسعه را مختص دوران رونق می داند تا با ورود به صحنه های رقابت پذیری بتواند شرکت را به سمت پیشرفت برده و جایگاه شرکت را تثبیت نماید. بحث این است در شرایط کنونی کشور بنگاه های اقتصادی کدام مسیر را انتخاب کنند یا کدام نوع از بنگاه های اقتصادی، کدام استراتژی را برگزینند.
تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ همراه ما باشید.


نقش و رسالت زنان و تشکلهای آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی
21 آذر