نقش و رسالت زنان و تشکلهای آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی

21 آذرپنجم دسامبر برابر با ۱۴ آذر روز جهانی داوطلب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که در سال ۱۹۸۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شده است.
“داوطلبان اغلب اولین کسانی هستند که در مواقع بحرانی اقدام می کنند و به میلیون ها نفر کمک می کنند تا علی رغم خطرات موجود زنده بمانند. کار آنها انسانیت مشترک ما را حفظ می کند. “
نکته قابل توجه در این امر حضور و مشارکت ۶۰% زنان در فعالیتهای داوطلبانه است.
این روز فرصتی است برای افراد داوطلب ، جوامع و سازمان ها برای ارتقا سهم خود در توسعه در سطح محلی ، ملی و بین المللی.
روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۶ عصر به میزبانی آسیه علی نژاد مدیر عامل انجمن زنان کارآفرین در خدمت مهمانان برنامه زهرا گیتی نژاد موسس و مدیر عامل موسسه مردم نهاد مهرگیتی و زهرا بهروز آذر پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی خواهیم بود تا به نقش و رسالت زنان و تشکلهای آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی بپردازیم.
با ما همراه شوید.
#انجمنزنانکارآفرین
#روزجهانیدواطلبتوسعهاقتصادی_اجتماعی


وبینار: برنامه ریزی بازاریابی
20 آذر