کارگاه کاربرد خلاقیت در پژوهش

12 آذرکارگاه کاربرد خلاقیت در پژوهش سرکار خانم دکتر جهان آرا ممی خانی، بر اساس نتیجه نظرسنجی شرکت کنندگان کارگاه ها، به عنوان کارگاه برتر در پنجمین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی انتخاب شد. میزبان این همایش دانشگاه فردوسی مشهد بود و زمان برگزاری کارگاه های جانبی همایش هفته دوم آذرماه بود. این کارگاه در بین ۱۶ کارگاه همایش، بالاترین رتبه را کسب کرده است. تبریک به خانم دکتر ممی خانی عزیز که به عنوان نماینده کمیته پژوهش انجمن زنان این کارگاه را در همایش ارائه کردند.


“فرصت ها و چالش های زنان کارآفرین در آیینه پژوهش”
9 آذر