درآمدی بر حقوق اقتصادی زنان کارآفرین

2 آذرمرکز پژوهش های اجتماعی در دهلی نو برگزار می کند . جهت کسب اطلاعات بیشتر متن پوستر را ملاحظه بفرمایید.


“الگوسازي” و “قهرمان پروري”
24 آبان