جلسه هماهنگی سامیت بانوان

19 آبان
به گزارش روابط عمومی، جلسه هماهنگی سامیت بانوان هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران با رؤسای انجمن ملی زنان کارآفرین روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
این جلسه که با حضور خانمها فریبا مهدیون، رئیس هيات مديره انجمن زنان کارآفرین، فریبا یاراحمدی، نائب رئیس هيات مديره انجمن زنان کارآفرین و خانم زهرا نقوی، عضو اتاق ایران و انگلیس و عضو انجمن زنان کارآفرین به میزبانی آقای سروش مودب، دبیر اجرایی رویداد برگزار شد؛ مباحثی درخصوص برگزاری هر چه اثربخش¬تر سامیت بانوان که یکی از اصلی ترین برنامه های هفته جهانی کارآفرینی امسال است مطرح گردید.
سامیت بانوان با پنج رویداد با محوریت کارآفرینی زنان، مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ به عنوان اولین هشتمین رویداد هفته جهانی کارآفرینی ایران امسال برگزار خواهد شد.

برنامه های این سامیت از طریق کانالهای خبری در اختیار اعضای انجمن قرار خواهد گرفت.معرفی کتاب :شرکتی به اندازه کافی بزرگ
19 آبان