معرفی کتاب :شرکتی به اندازه کافی بزرگ

19 آبانشرکتی به اندازه کافی بزرگ

درباره کتاب «شرکتی به اندازه کافی بزرگ» نوشته ادلاید لنکستر و امی آبرامز، نویسنده مقاله: علیرضا جباری دارستانی، صدای سهیل سازگار
به مناسبت هفته کارآفرینی، سایت معرفی و نقد کتاب وینش و انجمن زنان کارآفرین کتابی را معرفی کرده‌اند با عنوان «شرکتی به اندازه کافی بزرگ». می‌توانید این معرفی را در پادکست این هفته سایت وینش بشنوید. انجمن زنان کارآفرین با هدف ترویج کارآفرینی در زنان و دختران جوان راه اندازی شده است، و سایت وینش که سایتی برای معرفی و نقد کتاب است از پیشنهاد دادن کتابهایی که پلی بین قصه زندگی ما و بقیه جامعه است و از این طریق درهای تازه‌ای به روی‌مان باز می‌کند، استقبال می‌کند. پیشنهاد این دو نهاد فرهنگی را می‌توانید در این پادکست بشنوید.
#وینش‌آوا#انجمن زنانکارآفرین #هفته جهانیکارآفرینی
https://www.instagram.com/tv/CWEQcl1Asp4/?utm_medium=share_sheetکلاب هوس : شمول مالی، کارآفرینی و نقش آن در رشد اقتصادی
17 آبان