انجمن زنان کارآفرین و هفته جهانی کارآفرینی

15 آبان 1400

شروع نوشتن اینجا...


نجمن زنان کارآفرین در نظر دارد بمناسبت آغاز هفته جهانی کارآفرینی در لایو تاریخ ۱۷ آبان ماه ساعت ۱۸
با حضور خانم ها ویدا دیلمی مسئول هماهنگی روابط عمومی انجمن ، فریبا یاراحمدی نائب رئیس هیات مدیره انجمن زنان کارآفرین و آسیه علی نژاد مدیرعامل و عضو هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین با موضوع انجمن زنان کارآفرین و هفته جهانی کارآفرینی به گفتگو درباره اهداف و‌فعالیت های انجمن زنان کارآفرین و همچنین برنامه های خود در هفته جهانی کارآفرینی بپردازد . با ما همراه باشید.
روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین
طلاعیه : به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی
14 آبان 1400