توان افزایی و آگاهی رسانی محیط زیستی زنان، مدیریت پسماندهای کشاورزی و خانگی (طرح سیپا)

8 آبان1400

شروع نوشتن اینجا...انجمن زنان کارآفرین با توجه ویژه به اهمیت حفاظت از محیط زیست، لایو ۱۰ آبان ماه خود را به موضوع توان افزایی و آگاهی رسانی محیط زیستی زنان، مدیریت پسماندهای کشاورزی و خانگی (طرح سیپا)اختصاص داده است.
این برنامه با حضور خانم ها شیرین پارسی رئیس کار گروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین ، مریم عبدالمحمدی عضو هیات مدیره جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان و مریم پورنوروزی رئیس شورای روستای هندخاله برگزار می شود.
اين طرح را جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست گيلان براي حفاظت از تالاب انزلي با زنان هندخاله و صوفيانده اجرا مي كند.
با ما همراه باشید
روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین
مقام مشورتی نهاد های مدنی در سازمان ملل
1 آبان 1400