مشارکت اقتصادی زنان افغانستان و‌تعاملات بین المللی

27 شهریور1400

شروع نوشتن اینجا...شرایط امروز افغانستان بیش از همه مشکلات و‌مصائبی را برای زنان به وجود آورده است.
در این میان زنان فعال اقتصادی به دلیل شرایط بی ثبات و‌ناامن موجود، بیش از دیگران آسیب دیده اند.
انجمن زنان کارآفرین با دغدغه مندی زیاد تحولات کشور همسایه و خصوصا وضعیت زنان افغان را به نظاره نشسته است.
از اینرو لایو‌این هفته انجمن به موضوع مشارکت اقتصادی زنان افغانستان و‌تعاملات بین المللی اختصاص یافته است.
در این برنامه که توسط زهرا نقوی فعالان اقتصادی عضو‌ اتاق بازرگانی و‌نماینده روابط عمومی انجمن مدیریت می شود، خانم ها کامله صدیقی و عادله محسنی از فعالان اقتصادی کشور افغانستان حضور و‌ مشارکت دارند.
دوشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۸ با ما همراه باشید
روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین
وبینار بررسی موانع تجاری سازی و صادرات صنایع دستی با حضور متخصصان و فعالان حوزه صنایع دستی
25 شهریور 1400