کارگاه آموزشی «آشنایی با مهارت مدیر در نقش کوچ»

12 شهریور1400

شروع نوشتن اینجا...کارگاه آموزشی «آشنایی با مهارت مدیر در نقش کوچ» به کوشش کمیته آموزش و‌ مشاوره انجمن ملی زنان کارآفرین ساعت ۱۸ عصر روز یکشنبه ۱۴ شهریورماه به‌صورت آنلاین برگزار ‌شد.
در این وبینار آموزشی، فریبا یاراحمدی، کوچ بهبود عملکرد مدیران، درباره مهارت‌های سه‌گانه کوچینگ، توسعه فردی مدیران از طریق مدیر در نقش کوچ، آثار مثبت پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در پیشرفت کارکنان به ارائه توضیحاتی پرداخت.
یاراحمدی با اشاره به اینکه مهارت‌های سه‌گانه کوچینگ در واقع قابلیت‌هایی هستند که حتی می‌توانند زندگی روزمره را نیز دچار تحولی شگرف سازند،افزود: جعبه ابزاری حاوی هنرگوش دادن فعالانه، بازخورد به‌جا و مناسب دادن و هدف‌گذاری‌های صحیح می‌تواند یک مدیر را در نقش کوچ به موفقیت‌های ارزشمندی برسانند.
در این جلسه آنلاین همچنین فرم‌های خودارزیابی مربی‌گری و خود ارزیابی شیوه گوش دادن در اختیار مخاطبان قرار گرفت تا فضای ملموس‌تری برای شرکت‌کنندگان نسبت به موضوع قابلیت‌ها و مهارت‌های کوچینگ ایجاد شود.
خیریه و نقش آن در جوامع
6 شهریور1400