نشست انجمن ملی زنان کارآفرین با علاقه مندان از استان گلستان با همکاری مسئول دفاتر نمایندگی استان گلستان

21 مرداد1400

شروع نوشتن اینجا...به گزارش روابط عمومی، نشست انجمن ملی زنان کارآفرین با علاقه مندان از استان گلستان با همکاری مسئول دفاتر نمایندگی استان گلستان در تاریخ بیستم مرداد ماه ۱۴۰۰ در پلتفرم اسکای روم برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، سخنرانان نشست به ترتیب مسئول روابط عمومی، مسئول دفتر نمایندگی استان گلستان سخنان خود را در جهت آشنایی هرچه بهتر حاضرین جلسه با یکدیگر و انجمن و سخنرنان جلسه شروع نمودند.
سپس در ادامه، مدیرعامل انجمن زنان کارآفرین و نمایندگانی از کمیته عضویت و کمیته دفاتر نمایندگی به بیان هدف، تاریخچه، اهداف انجمن و ضرورت وچود انجمن و چرایی عضویت در آن پرداختند و در این بین از منابع مختلف تهیه شده مانند فیلم معرفی انجمن و … استفاده شد.
پایان بخش این جلسه ارسال فرمها و توضیحات تکمیلی در گروه واتساپ اختصاصی این وبینار بود.
یادداشت به مناسبت روز خبرنگار
17 مرداد1400