صنایع کوچک و متوسط ، فرصتها و چالشها

16 مرداد1400

شروع نوشتن اینجا...کسب و کارهای کوچک به علت انعطاف پذیری، چابکی، سرعت عمل و خلاقیت بستر مناسب و لازمی برای کارآفرینی و نوآوری هستند. مدیریت هزینه، جذب نیروی انسانی متخصص و بومی کردن تکنولوزی کمک موثری در بقا و توسعه شرکتهای کوچک دارد.
سهم صنایع کوچک در اشتغال، تولید و صادرات بالا و قابل ملاحظه است. وضعیت و رونق این شرکتهای کوچک بیانگر میزان سلامت اقتصاد، اهمیت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را نشان می دهد.
لایو ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ روز دوشنبه ساعت ۱۸:۰۰ انجمن زنان کارآفرین با حضور زهرا نقوی از روابط عمومی و شایسته نیک منش از اعضا قدیمی و باسابقه انجمن نگاهی به اهمیت و جایگاه صنایع کوچک دارد. با ما همراه شوید.
#لایو #انجمن زنان کارآفرین
#روزحمایت ازصنایع کوچک
نقش رسانه و خبرنگاران در ترویج فرهنگ و توسعه کارآفرینی زنان
15 مرداد1400