نقش رسانه و خبرنگاران در ترویج فرهنگ و توسعه کارآفرینی زنان

15 مرداد1400

شروع نوشتن اینجا...در تقویم شمسی۱۷ مرداد به ‎خاطر شهادت محمود صارمی شهید عرصه خبر به دست طالبان، به عنوان روز خبرنگار نام نهاده شده است.
این روز فرصتی است برای تقدیر از سربازان عرصه اطلاع رسانی و‌آگاه سازی جامعه که در میدانی پرخطر به انجام وظیفه می پردازند و‌از این رو‌ خبرنگاری از مشاغل سخت محسوب می شود.
انجمن زنان کارآفرین در ادامه برنامه های زنده اینستاگرامی خود به مناسبت روز خبرنگار ضمن تبریک این روز به همه خبرنگاران متعهد و پرتلاش به بررسی نقش رسانه و‌ خبرنگاران در ترویج فرهنگ و توسعه کارآفرینی زنان می پردازد.
روز سه شنبه ۱۹ مردادماه ساعت ۱۹ فخرالسادات محتشمی پور به نمایندگی از کمیته روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین با حضور میهمانان این برنامه در این رابطه به گفتگو خواهد نشست.
میهمانان لایو‌ انجمن به مناسبت روز خبرنگار همراهان دغدغه مند از رادیو‌اقتصاد، خبرگزاری ایلنا و مجله شبکه آفتاب، خانم ها مهدخت نعمت زاده، زهرا حاج محمدی و‌نرگس جودکی خواهند بود.
با ما همراه باشید
روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین
خود آگاهی سازمانی
9 مرداد1400