خود آگاهی سازمانی

9 مرداد1400دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ برنامه زنده اینستاگرام انجمن زنان کار آفرین با موضوع خود آگاهی سازمانی و با حضور سرکار خانم دکتر رویا کوهستانی و جناب آقای دکتر امیر حسین یزدانی
خودآگاهی شرط لازم برای انجام هر عمل آگاهانه و هدفمند است زیرا بیشترین اتفاق در ناخودآگاه جمعی سازمان رخ می دهد و در موارد بسیاری تصمیمات به دلیل تضاد با خواسته های ناخودآگاه، ناموفق می ماند.  خود آگاهی عبارت است از:
شناسایی لایه ی پنهان سازمان
شناسایی ائتلاف های پنهان سازمان
شناسایی تعارضات منافع
شناسایی مخالفت های عاطفی
شناسایی مصالحه های مخرب
شناسایی الگوهای رفتاری پنهان
شناسایی سرمایه گذاری روانی پنهان
 
جامعه هدف
 این دوره برای مدیران ارشد و تمام تصمیم گیران واحدها طراحی شده است. این دوره بر مبنای نظریات بوردیو و فوکو طراحی شده است.

شروع نوشتن اینجا...

نقش آموزشهای مهارتی در اکوسیستم کارآفرینی
2 مرداد1400