وبینار اکوسیستم صنایع خلاق

24 تیر1400

شروع نوشتن اینجا...وبینار اکوسیستم صنایع خلاق برگزار می‌شود. دکتر فهیمه محمدزمانی در این وبینار به شکل‌گیری زیست‌بوم صنایع خلاق، ارتباط و مزایای آن و نقش موثر استارتاپ‌ها در این اکوسیستم می‌پردازد. زمان برگزاری ۲۷تیرماه ساعت ۱۸تا ۱۹:۳۰
الزامات بیمه ای و مالیاتی در شرکتهای خصوصی
18تیر1400