تاب آوری تعاونی ها در شرایط بحران

12تیر1400

شروع نوشتن اینجا...روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۰به مناسبت روز جهانی تعاون در برنامه زنده اینستاگرام انجمن زنان کارآفرین موضوع تاب آوری تعاونی ها در شرایط بحران با حضور سرکار خانم آناهیتا اصلاح پذیر مدیرعامل شرکت تعاونی فرهنگی و آموزشی راه رشد بررسی خواهد شد.
اگر #تاب آوری سازوکار بقا به وقت بحران باشد، تعاونی کارآمدترین ساختار برای تحقق آن است، زیرا بر دو عنصر مشارکت و حمایت قوام می گیرد که مهمترین دستمایه ی تاب آوری است.

آدرس اینستاگرام:
IR_WOMEN_ENTREPRENEURS@


کلاب هاوس :«نقش تشکل گرایی در توسعه کارآفرینی»
7 تیر1400