کلاب هاوس :«نقش تشکل گرایی در توسعه کارآفرینی»

7 تیر1400

شروع نوشتن اینجا...به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه کلاب هاوس انجمن زنان کارآفرین با موضوع «نقش تشکل گرایی در توسعه کارآفرینی» در تاریخ بیست و ششم تیر ماه برگزار شد.
در این جلسه، پس از ارائه تعریف « تشکل و تشکل گرایی» از منظر و دیدگاه هر یک از سخنرانان، تاریخچه و چرایی شکل گیری تشکلها، ضرورت وجود و دلایل نیاز به آنها، تعریف هدف و روند کار آنها، ضرورت عضویت در تشکلها از منظر علمی و در تقابل با جامعه مدنی بیان و بررسی شد. در ادامه سخنرانان، میهمانان و اعضای حاضر در جلسه به بیان تجربیات شخصی خود از عضویت در تشکلهای مختلف صنفی، اجتماعی و حضور در انجمن زنان کارآفرین صحبت کردند.
این جلسه که از ساعت ۲۱ شروع شده بود، در نهایت و پس حدود سه ساعت با پرسش و پاسخ بین حاضرین و سخنرانان، بیان مشکلات، انتقادات و نیازهای هر یک از آنها به پایان رسید.
روز جهانی بیابان‌زدایی
7 تیر1400