روز جهانی بیابان‌زدایی

7 تیر1400

شروع نوشتن اینجا...۲۷ ژوئن بیابانی، روز جهانی بیابان‌زدایی بیابان زدایی به منظور تضمین حاصلخیزی دراز مدت در مناطق مسکونی نواحی مربوطه، ضروری است. متاسفانه تلاشهایی که در راستای بیابان‌زدایی در گذشته صورت پذیرفته همگی به شکست انجامیده و معضل فروسائی زمین در سراسر نقاط دنیا رو به وخامت گذارده است. به دنبال نیاز به یافتن راهکاری تازه و نو، دولتهای ۱۷۰ کشور جهان، در ماه مارس سال ۲۰۰۲ میلادی به کنوانسیون بیابان زدایی سازمان ملل متحد پیوسته اند. هدف از انعقاد کنوانسیون بیابان‌زدایی ارتقاء اقدامات موثر از طریق برنامه‌های محلی مبتکرانه و نیز همکاریهای حمایتی بین المللی است. به موجب کنوانسیون بیابان‌زدایی هرگونه تلاش در جهت محافظت از زمینهای مناطق خشک در دراز مدت انجام خواهد گرفت چرا که عوامل دخیل در پیدایش این فرآیند، متعدد و در عین حال بسیار پیچیده می‌باشد و پهنه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که مسائلی نظیر الگوهای تجارت جهانی و روشهای ناپایدار مدیریت اراضی را در خود جای داده است. در این راستا تغییراتی بس شگرف و به معنای واقعی کلمه چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی می‌بایست صورت پذیرد.
“زنان بازیگران خستگی ناپذیر عرصه تولید”
5تیر1400