“زنان بازیگران خستگی ناپذیر عرصه تولید”

5تیر1400

شروع نوشتن اینجا...در برنامه این هفته لایو‌انجمن , روز دوشنبه ساعت ۱۸ با حضور خانم ها فاطمه فیروزی و فرشته محمودی فعال در حوزه صنعت و عضو انجمن زنان کارآفرین به مناسبت روز جهانی کسب و کارهای خرد،کوچک و متوسط و همچنین روز ملی صنعت و معدن با موضوع “زنان بازیگران خستگی ناپذیر عرصه تولید” به گفتگو‌ خواهیم نشست.بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران بیش از ۸۰ درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند و نقش حائز اهمیتی در اقتصاد کشور دارند. بنگاه‌های کوچک و متوسط موتور اشتغال هستند و تامین‌کننده صادرات کالاها و خدمات ویژه برای گروه‌های هدف به شمار می‌روند. در یک دهه گذشته نقش زنان ایرانی در حوزه صنعت و تجارت پررنگ‌تر شده است.
اهمیت جایگاه اتحادیه ها و اتاق اصناف
28 خرداد1400