زنان استارتاپی و آینده کارآفرینی

22 خرداد1400

شروع نوشتن اینجا...زمان ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸
کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ‌ها، یعنی شرکت ‌هاشکلی از کارآفرینی هستند که در آنها معنای ارزش‌آفرینی به مفهوم شفاف کلمه، نمایان است. ساختارهایی که زمانی را صرف ساختن مدل کسب و کار می‌کنند تا تصمیم بگیرند که آیا این ایده شدنی هست یا خیر، اما در صورت اطمینان از عملکرد مناسب، رشد نمایی داشته و با تمرکز بر فروش ارزش پیشنهادی خود به مشتریانی که کسب و کار خاص آنها طراحی شده، جایگاه نوآورانه‌ی خود را در بازار باز خواهند کرد.
در جایی که نرخ متوسط آمار کارآفرینی زنان در دنیا حدود ۱۰درصد است، استارتاپ‌ها شیوه‌ای شده‌اند تا دختران جوان با اطمینان بیشتری پای در این وادی نهاده و سهم بیشتری از عنوان کارآفرین را به خود اختصاص دهند. انجمن زنان کارآفرین در نظر دارد تا به عنوان منتور و الگو در کنار بانوان استارتاپی قرار گرفته و با انتقال دانش و تجربیات خود، به آرزوی آمار ۵۰دصدی بانوان کارآفرین جامه‌ی عمل بپوشاند.به اميد آن روز 
میزبان دوشنبه کتایون سپهری و مهمانان برنامه دكتر ارزو خسروي و سهیلا آرمک هستند.
آدرس اینستاگرام: IR_WOMEN_ENTREPRENEURS@
روز صنایع دستی
20خرداد1400