روز جهانی محیط زیست

15خرداد1400دوباره تصور کنید دوباره بسازید و بازگردانید.

این لحظه‌ی ماست.

ما نمی‌توانیم زمان را به عقب برگردانیم. اما می‌توانیم درخت پرورش دهیم، شهرهایمان را سبز کنیم، باغات خود را اصلاح کنیم، رژیم غذایی خود را تغییر دهیم و رودخانه ها و سواحل را تمیز کنیم. ما نسلی هستیم که می‌توانیم با طبیعت صلح کنیم.

بیایید فعال شویم، نه اینکه مضطرب باشیم.
بیایید جسور باشیم، نه ترسو. ‌

#روزجهانی محیطزیست #مادرزمین # هایده شیرزادی #همه درختان من #مهلقاملاح

#GenerationRestoration
#worldenvironmentday


شروع نوشتن اینجا...

زنان کارآفرین و توسعه پایدار
8خرداد1400