زنان کارآفرین و توسعه پایدار

8خرداد1400ديگر در هيچ يك از نظريه هاي توسعه ،نمي توان منكر اهميت محيط زيست بود. مشكلات محيط زيستي كه در اثر فعاليت هاي انسان و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و زيستي به نام توسعه با ان روبرو شده ايم،به جايي رسيده كه طبيعت را از ماهيت وجودي ساخته است. طبيعتي كه علاوه بر تامين نيازهاي اقتصادي ما،روح و جان ما را نيز آرامش مي بخشد.
براي همين روزي را به بزرگداشت محيط زيست اختصاص دادند.
اما از ياد نبريم كه زنان به عنوان اولين يابندگان دانه و توليد كنندگان كشاورزي و الگو سازان زيستي،نقش بسبار پر رنگي داشته اند.
عدم تحقق كلي نظريات توسعه در بهبود شرايط كشورهاي توسعه نايافته، نشان از نامطلوب بودن شرايط اجتماعي،اقتصادي زنان دارد. به همين دليل توانمند سازي زنان و حضور فعال آنان در جامعه به يك ضرورت تبديل شده است. و اين مي تواند فرصتي باشد تا زنان بار ديگر نقش مادرانه خود را در كارافريني و توجه به زيست متعادل ايفا كنند.
به اميد آن روز 
آدرس اینستاگرام: IR_WOMEN_ENTREPRENEURS@


شروع نوشتن اینجا...

تامین برنامه شبکه سوم صدا و سیما
7خرداد1400