تامین برنامه شبکه سوم صدا و سیما

7خرداد1400

شروع نوشتن اینجا...روز پنجشنبه ششم خرداد ماه، جلسه ای با حضور گروهی از بخش تامین برنامه شبکه سوم صدا و سیما در دفتر انجمن زنان کارآفرین با هدف تولید برنامه ای ترکیبی نمایشی با محوریت کلی معرفی انجمن و متمرکز بروی موضوعات محوری این برنامه تلویزیونی همسو با سیاستهای این شبکه و امکان همراهی برخی از کارشناسان و چهره های مطرح برگزار شد. در طی جلسه گروه مذکور به تفصیل به بحث و بررسی نوع عملکرد و نگرش برنامه پرداختند و پروپوزال خود را به دفتر انجمن ارائه دادند.

انجمن با درنظر گرفتن ارزشها و اهداف شکل گیری خود، تصمیم گیری برای مشارکت یا عدم مشارکت در ساخت این برنامه را پس از بررسی تخصصی این پروپوزال اعلام خواهد کرد.
ششم خرداد، جشن خُردادگان، پاسداشت آب و آبادانی فرخنده باد.
6 خرداد1400