دورهمی صمیمانه اعضاء انجمن زنان کارآفرین

31 اردیبهشت1400
اولین دیدار صمیمی و دوستانه اعضا از زمان همه گیری کووید۱۹ با رعایت پروتکلهای بهداشتی و در فضای باز ۳۰ اردیبهشت صورت گرفت.این دیدار به همت امور روابط عمومی انجمن برنامه ریزی شد و با استقبال عزیزان روبرو شد.با توجه به حضور اعضای جدید ابتدا معرفی اعضاء جدید و قدیم با هدف آشنایی هر چه بهتر با توانایی های اعضاء انجام شد.همچنین در رابطه با وضعیت کسب و کار در وضعیت کرونا و مشکلات ناشی از آن و تاثیر آن بر زندگی فردی و حرفه ای صحبت شد
بخشی از فعالیت انجمن زنان کارآفرین شبکه سازی و گپ و گفتگوهای دوستانه ای است که افراد با دغدغه های تقریبا مشابه با یکدیگر دارند و در اکثر مواقع به همفکری و هم افزایی می انجامد.
همچنین پیشنهادات به شرح زیر مطرح گردید
برگزاری جلسات معرفی کتاب یا نقد کتاب
برگزاری کارگاه در ارتباط با موضوع کوچینگ و آشنایی بیشتر با این موضوع
تدارک برنامه های دورهمی بیشتر و در بازه زمانی کوتاهتر

این دورهمی ساعت ۱۶ به پایان رسید.


شروع نوشتن اینجا...

روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.
27 اردیبهشت1400