روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

27 اردیبهشت1400

شروع نوشتن اینجا...اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه‌ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت‌های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.

نوع کار روابط‌ عمومی و مسئولیت‌هایی که برعهده این بخش قرار داده شده، سبب شد تا حرفه روابط عمومی، ششمین شغل پراسترس در جهان شناخته شود. زیرا مدیران روابط عمومی‌ها افراد متخصص در زمینه کنترل آسیب‌ها هستند و بنابراین نیازمند توانایی تفکر و عمل سریع در شرایط پراسترس و تنش زا هستند.
۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد. IR_WOMEN_ENTREPRENEURS@


تسهیل دریافت مجوز شرکت خلاق
27 اردیبهشت1400