تسهیل دریافت مجوز شرکت خلاق

27 اردیبهشت1400

شروع نوشتن اینجا...در راستای تسهیل دریافت مجوز شرکت خلاق برای اعضای انجمن کارگروه «خلاق شو» تشکیل شد
انجمن زنان کارآفرین در راستای تسهیل در اخذ مجوز خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اعضای این انجمن، اقدام به تشکیل کارگروه «خلاق شو» کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، این انجمن که اخیرا در لیست مبادی معرفی شرکت‌های خلاق از سوی دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق قرار گرفت با تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه «خلاق شو» زیرنظر کمیته عضویت از این پس به‌صورت مستقیم با معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری در ارتباط خواهد بود.
بنابر این گزارش اعضای انجمن می‌توانند از طریق ارسال مدارک لازم به این کارگروه، فرایند قرار گرفتن در لیست شرکت‌های خلاق را در جهت برخورداری از مزایای آن با همکاری کارگروه «خلاق‌شو» انجام دهند.
این کارگروه پس از دریافت مدارک لازم از سوی اعضا، فرایند ارسال به دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم را به‌طور مستقیم انجام می‌دهد و بدین ترتیب اخذ مجوز برای اعضای انجمن در بازه زمانی کوتاه‌تر و به شکل‌ ساده‌تری صورت خواهد گرفت.اطلاعات بیشتر در آدرس: http://creative.nawe.ir


نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها
25 اردیبهشت1400