نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها

25 اردیبهشت1400



شنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۸ کوچینگ یک گفت‌وگوی آگاهانه و روبه‌جلو برای توانمند کردن یک فرد یا گروه برای زیستن در بهترین حالت خود و رسیدن به نتایج فوق‌العاده در زندگی، حرفه، کسب‌وکار یا سازمان است.
شاید حتی بدون اینکه خودمان بدانیم بارها از کوچینگ برای پیشبرد اهداف مدیریتی‌مان استفاده کرده باشیم. کوچینگ می‌تواند کسب‌وکار شما را از جایی که اکنون در آن قرار دارد به جایی ببرد که شما می‌خواهید..
درک‌، کاوش، آزمون و کشف امکاناتی که کوچینگ برای رشد کسب‌وکارها فراهم می‌آورد تجربه‌ای است که از آن پشیمان نخواهید شد.
هم‌زمان با روز و هفته جهانی کوچینگ بر آن شدیم تا این دانش روز را بیشتر بشناسیم و بشناسانیم. در همین راستا در جلسه لایوی که برگزار خواهد شد، تلاش بر این است تا ضمن معرفی کوچینگ به فواید آن در بهبود عملکرد سازمان‌ها پرداخته و ببینیم که چگونه کوچینگ، فرصت‌هایی برای رشد افراد و توسعه کسب‌وکارها خلق می‌کند.


شروع نوشتن اینجا...

روز جهانی پرستار گرامی باد
22 اردیبهشت1400