انجمن ملی زنان کارآفرین یکی از مبادی معرفی شرکت‌های خلاق شد

22 اردیبهشت1400

شروع نوشتن اینجا...انجمن ملی زنان کارآفرین یکی از مبادی معرفی شرکت‌های خلاق شد با قرار گرفتن انجمن ملی زنان کارآفرین در لیست مبادی معرفی شرکت‌های خلاق از این پس اعضای انجمن ملی زنان برای قرار گرفتن در فهرست شرکت‌های خلاق کشور می‌توانند درخواست خود را از طریق این انجمن به دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق ارائه دهند. به گزارش روابط‌عمومی انجمن ملی زنان کارآفرین، این انجمن پس از طی یک‌سری مراحل موفق شد به‌ جمع مبادی معرفی شرکت‌های خلاق بپیوندد. طبق آیین‌نامه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق، کسب‌وکارهای حوزه صنایع خلاق و فرهنگی در کنار فناوری‌های پیشرفته که از سوی مجموعه‌های تخصصی موسوم به مبادی به دبیرخانه شرکت‌های خلاق معرفی شوند، به‌عنوان شرکت خلاق پذیرفته شده و می‌توانند از مزیت‌ها و خدمات بهرمند شوند. بر همین اساس از این پس، شرکت‌های معرفی‌شده از سوی این انجمن به‌عنوان شرکت خلاق برگزیده شده و مشمول استفاده از حمایت‌های دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق خواهند شد. جهت اطلاعات بیشتر به آرس زیر مراجعه فرمایید : https://creative.nawe.ir/
ضرورت به کارگیری دیجیتال مارکتینگ در کسب و کارهای کوچک
18 اردیبهشت1400