دیدار مجازی نوروزی ۱۴۰۰

2 اردیبهشت1400

شروع نوشتن اینجا...دیدار مجازی نوروزی ۱۴۰۰ روز دوم اردیبهشت سال جاری، دیدار نوروزی اعضا، اولین برنامه انجمن زنان کارآفرین، با همت روابط عمومی به صورت مجازی برگزار شد. این دیدار با گفتگو پیرامون نحوه شکل‌گیری انجمن، اقدامات و‌فعالیت های انجام شده و رویکرد اصلی برنامه های سال ۱۴۰۰  با دریافت پیشنهادات اعضای شرکت کننده برگزار شد. در این برنامه که “نفیسه عروجی”از اعضای استانی انجمن اجرایش را بعهده داشت، تعدادی از اعضا از جمله خانمها عزیزنژاد مدیر عامل سابق، دیلمی مسئول روابط عمومی، حسین‌پور عضو هیات مدیره و‌دبیر انجمن، ماهرخ فلاحی از موسسین و نیز خانم ها پارسی به عنوان مسئول نمایندگی گیلان، سلیمانی مسئول نمایندگی گلستان، حق شناس نمایندگی کرمانشاه و قضاتی از اعضاء جدید گزارشی از فعالیت های خود را  بیان کردند. هنرمندی و اجرای موسیقی سنتی توسط استاد سلمان سالک و همکارانشان با هماهنگی افسانه طوسی از اعضای انجمن و‌مدیرعامل موسسه آوای مهربانی از دیگر برنامه های این دیدار مجازی بود. سایر اعضای انجمن نیز به صورت میهمان در این جلسه حضور یافته و در وقت پایانی به صحبت و ارائه نظرات خود پرداختند.


نقش روابط عمومی ها در توسعه جامعه مدنی
1 اردیبهشت1400