نقش روابط عمومی ها در توسعه جامعه مدنی

1 اردیبهشت1400هادهای مدنی در جوامع در حال توسعه شرایط ناپایداری دارند که برای غلبه برآن باید تلاش مضاعف داشته باشند. از این منظر نقش روابط عمومی در این نهادها حائز اهمیت است.
در لایو‌این هفته انجمن زنان کارآفرین با حضور نماینده انجمن فخرالسادات محتشمی پور و مهمانان برنامه شهرزاد اسفرجانی و سحر فروزان به این امر مهم ‌خواهیم پرداخت.
دوشنبه 3 خرداد ساعت ۱۸ در صفحه انجمن IR_WOMEN_ENTREPRENEURS@ با ما همراه باشید.

شروع نوشتن اینجا...

روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی مبارک
30فروردین1400