روز جهانی هموفیلی

28 فروردین1400

شروع نوشتن اینجا...۱۷ آوریل، مقارن با ۲۸ فروردین روز جهانی هموفیلی است. شعار امسال ” سازگاری با تغییر: تداوم مراقبت در دنیایی جدید” درنظر گرفته شده است. این رویداد مهم بدنبال این است که بتواند جامعه‌ی اختلالات خونی را گرد هم آورد و آگاهی عمومی را بالاتر ببرد.
با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا که قطعا خطرات بیشتری را متوجه جامعه‌ی اختلالات خونی می‌کند، اهداف گردهمایی امسال از اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کانون هموفیلی ایران و سایت فدراسیون جهانی هموفیلی مراجعه نمائید.
http://hemophilia.org.ir
https://www.wfh.org/en/home

https://t.me/womanngo


«رویکرد برنامه های انجمن در سال ۱۴۰۰»
28 فروردین1400